• សហគ្រាសវិស្វកម្មជីណាន Ruipo អន្ដរជាតិជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • សហគ្រាសវិស្វកម្មជីណាន Ruipo អន្ដរជាតិជាផ្នែកមួយរបស់ក្រុមហ៊ុន
 • 5

ស្វាគមន៍ទៅឱ្យក្រុមហ៊ុនរបស់យើង!

យើងសម្រេចគម្រោងបុគ្គល
  មើលទាំងអស់
  យើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់គម្រោងរបស់អ្នក!
  • PERKINS 2506D-E15TAG2 diesel generator 22...
     PERKINS 2506D-E15TAG2 deliveried to Chongming Iland, include 4 groups 3set use SmarTgen-HGM9610 controller  parallel operation,  2set  used Smartgen HGM9510 controller parallel operation, 3set parallel operatio...
   អាន​បន្ថែម
  • Perkins original piston much more attractive
   1: all perkins piston are checked 47 items  before delivery to warehouse, to make sure that all the size precision and metallurgical control2: perkins piston materials have excellent thermal expansion and thermal cond...
   អាន​បន្ថែម
  • volvo TAD1341GE radiator
     VOLVO PETAN TAD1341GE RADIATOR BY AIR TO AFRICA
   អាន​បន្ថែម
  • 3512 CAT generator set parts piston ring ...
   149-6031 min bearing 107-7330 con- bearing 144-5695 piston ring 509-6461 piston ring 223-6361 piston ring O-ring 6V3774 top kit 9X8298 all products are checked and get quality happy report from customer.  
   អាន​បន្ថែម
  • 0433220195/DLL150S1093 injector nozzle by...
     48PCS bosch nozzle today send by DHL to Indonesia
   អាន​បន្ថែម
  កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!